Reklamační řád

Záruční podmínky

Záruky na zboží:

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

  • neodborným použitím zařízení
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Délka záruky:

Konkrétní délky záruk produktů naleznete vždy v záhlaví informace o produktu pod jeho názvem.